DMARC ساز

با استفاده از این سایت، رکورد DMARC مرود نیاز برای ایمیل سرور خود را بسازید

توضیح بیشتر در مورد DMARC »

ورود اطلاعات

جهت ساختن رکورد DMARC مورد نیاز، لطفا پارامترهای زیر را پر نمایید.


نام دامنه شما:

سیاست شما در قبال ایمیل‌هایی که با شرایط مندرج در رکوردهای spf و dkim شما مغایرت دارند، چیست؟

سیاست شما در قبال ایمیل‌هایی که با شرایط مندرج در رکوردهای spf و dkim شما مغایرت دارند، برای زیر دامنه‌ها چیست؟

نحوه انطباق با پارامترهای DKIM

نحوه انطباق با پارامترهای SPF

درصد ایمیل‌هایی که توسط سیاست DMARC پردازش شوند.

به چه نحوی مایل به دریافت گزارش از سرورهای مختلف هستید؟

مایلید گزارش خود را در چه قالبی دریافت کنید؟

مایلید چه مقدار زمان بین دریافت هر گزارش فاصله بیافتد؟

گزارشات کلی برای چه ایمیل‌هایی ارسال شوند؟

گزارشات جزئی از ایمیل‌های رد شده برای چه ایمیل‌هایی ارسال شوند؟

رکورد DMARC

بر اساس نیاز، محتویات یکی از این قسمت‌ها را کپی نموده و استفاده نمایید. (این قسمت‌ها بر اساس اطلاعات وارد شده در ستون سمت راست پر می‌شوند)

رکورد در سرورهای لینوکسی:
 
 
رکورد در سروهای ویندوزی: